Krystian Wiśniewski

Krystian Wiśniewski, magister psychologii pracujący głównie z adolescentami, którzy niestety najbardziej ucierpieli w skutek izolacji społecznej. Aktywista działający prężnie przeszło dwa lata, niejednokrotnie na pierwszej linii frontu w walce o wolność, godność i prawa człowieka. I na koniec najważniejsze – przyszły, dumny Tata.

Krystian Wiśniewski, MA in psychology, working mainly with adolescents who, unfortunately, suffered the most as a result of social isolation. An activist for over two years, often on the front line in the fight for freedom, dignity and human rights. And finally, the most important thing – a future proud Dad.